AIRMADE airconditioning milieu regels

Komt u in aanmerking voor subsidies?

Bij het vervangen of ombouwen van een koelinstallatie met R22 zijn er verschillende subsidie- en/of stimuleringsregelingen. Wellicht komt u in aanmerking voor een van deze subsidiemogelijkheden. De regeling kan variëren van een eenvoudig belastingvoordeel tot een uitgebreid subsidieprogramma. Hiermee kunt u honderden tot vele duizenden euro’s besparen!

Of een regeling voor u van toepassing is hangt af van vele factoren. Hierbij kunt u denken aan de keuze van het koudemiddel, of het een ombouw van een koeltechnische installatie betreft of een nieuw te bouwen installatie, enz. Voor elke situatie is ook weer een andere combinatie van subsidie- en/of stimuleringsregelingen mogelijk. Vanwege deze complexiteit kunnen we u niet via de website een allesomvattend advies geven. Natuurlijk adviseren wij u graag.

          

EPBD-keuring
De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is vanaf 1 december 2013 van kracht. Gebouwbeheerders/ eigenaren zijn voortaan verplicht hun airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12,0 kW iedere 5 jaar te laten keuren.

Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat. De eerste installaties – tot 45,0kW met een bouwjaar van 10 jaar of ouder – dienden bijvoorbeeld uiterlijk 31 december 2014 gekeurd te zijn.

Meer comfort in gebouwen

De energiecomponent van airconditioningsystemen krijgt van veel gebouwbeheerders weinig aandacht. Veel systemen staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringsverplichting brengt hier verandering in. Gebruikers werken in een veilig, gezonde en comfortabel gebouw als de airconditioning bedrijfszeker, veiliger en energie-efficiënt is. Bovendien gaan de exploitatiekosten van het gebouw omlaag. Een goed afgesteld airconditioningsysteem bespaart al snel 10 tot 30 procent op de jaarlijkse energiekosten. De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend.
Ondersteuning bij keuringsmethode

Om keuringsdeskundigen en gebouwbeheerders te ondersteunen bij deze keuringsverplichting is de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Dit is een gratis softwaretoepassing die bestaat uit een ‘verwarmingsmodule’ en ‘koelmodule’. De koelmodule ondersteunt deskundigen bij het keuren volgens de voorgeschreven keuringsmethode. Daarnaast levert de module een keuringsverslag op dat voldoet aan de wettelijke vereisten. U kunt de IPS gratis downloaden.
Europese richtlijn EPBD

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. De herziene EPBD-richtlijn uit 2010 verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie?
Mail naar info@airmade.nl of bel naar 079 321 9101Contact  Informatie aanvragen